Mercedes-Benz

Pożyczka.

Już dziś możesz jeździć swoim wymarzonym samochodem.
Pożyczka

Pożyczki Mercedes-Benz Financial Services to rozwiązania szyte na miarę.

Czy chcesz jeździć Mercedesem bez konieczności płacenia za niego od razu całej sumy? Zamiast kupować za gotówkę, możesz spłacać jego wartość w dogodnych ratach miesięcznych lub rocznych. Wszystkie nasze pożyczki są dostępne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Flexi Finance

Flexi Finance.

Czym charakteryzuje się Flexi Finance?

To elastyczny produkt finansowy – pożyczka na zakup pojazdu, którą możemy w pełni dostosować do Twoich potrzeb i możliwości. Możesz skorzystać z niej zarówno prywatnie, jak i kupując samochód dla firmy.

Czas trwania umowy pożyczki wynosi od 12 do 72 miesięcy, przy czym w przypadku pojazdów używanych okres finansowania i wiek pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji. Umowę mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Polski i posiadające zdolność kredytową.

W ramach Flexi Finance oferujemy schemat spłaty z ratami w równej wysokości, co daje wygodę spłacania pożyczki. Do wyboru jest oprocentowanie na stopie stałej (raty pozostaną w tym przypadku niezmienne w całym okresie umowy) oraz na stopie zmiennej (wysokość rat może podlegać korekcie w przypadku zmiany sytuacji na rynkach finansowych). Ponadto, dla obniżenia miesięcznych rat kredytowych istnieje możliwość utworzenia Raty Balonowej - jest to część ceny pojazdu, która nie jest spłacana do samego końca umowy. Ratę balonową można spłacić jednorazowo na koniec umowy pożyczki lub rozłożyć ją na dalsze raty. Możesz także odsprzedać samochód dealerowi i rozliczyć ratę balonową przy jednoczesnym zakupie nowego pojazdu.

W trakcie umowy w dowolnym momencie masz możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki – całość jednorazowo lub w dowolnej części). Możesz także wydłużyć czas, na jaki została podpisana umowa, aby płacić niższe raty miesięczne.

Wybierz samochód a przekonasz się, że jego sfinansowanie jest jeszcze prostsze.

Twoje korzyści:
 • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu – w salonie dealerskim
 • Od początku będziesz właścicielem pojazdu i zarejestrujesz go na siebie
 • Indywidualnie ustalony okres umowy – od 12 do 72 miesięcy – oraz wysokość wpłaty wstępnej
 • Niski łączny koszt odsetek
 • Umowa może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Dostępne są: Ubezpieczenie Komunikacyjne oraz ubezpieczenie GAP
Wymagane dokumenty do umowy dla osoby prywatnej:
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę
 • Oświadczenie kredytobiorcy o dochodach i zobowiązaniach
Wymagane dokumenty do umowy dla firmy:
 • Kopie wpisu REGON i aktu nadania NIP
 • Dokumenty finansowe narastająco od początku bieżącego roku
 • Dokumenty finansowe za ostatni pełny rok obrotowy (w zależności od prowadzonej księgowości, np. PIT, bilans + rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, F-01, itp.)
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony. 

Finance 12+

Finance 12+.

Finance 12+ to korzystna alternatywa dla zakupu samochodu za gotówkę. Jest to pożyczka na zakup samochodu, w której zamiast rat miesięcznych mają zastosowanie raty płatne w odstępach rocznych. Możesz więc wpłacić tylko część ceny samochodu, a pozostałą kwotę wykorzystać na inne cele. Finance 12+ najczęściej występuje w promocyjnej odmianie 50/50 (pół na pół) – połowę wartości pojazdu wpłacisz przed jego odbiorem, a pozostałą kwotę po 12 miesiącach, z możliwością rozłożenia jej na dogodne raty miesięczne w kolejnym okresie. Możesz także skorzystać z takiego rodzaju finansowania na 2, 3 lub nawet 4 lata, spłacając wartość samochodu w odpowiednio niższych, równych ratach rocznych.

Twoje korzyści:
 • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu – w salonie dealerskim
 • Od początku będziesz właścicielem pojazdu i zarejestrujesz go na siebie
 • Indywidualnie ustalony okres umowy – od 12 do 48 miesięcy, wartość samochodu podzielona równo na raty płatne w odstępach rocznych
 • Brak rat miesięcznych
 • Kwota odsetek uwzględniona w ratach rocznych
 • Umowa może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Dostępne są: Ubezpieczenie Komunikacyjne oraz ubezpieczenie GAP
Wymagane dokumenty do umowy dla osoby prywatnej:
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę
 • Oświadczenie kredytobiorcy o dochodach i zobowiązaniach
Wymagane dokumenty do umowy dla firmy:
 • Kopie wpisu REGON i aktu nadania NIP
 • Dokumenty finansowe narastająco od początku bieżącego roku
 • Dokumenty finansowe za ostatni pełny rok obrotowy (w zależności od prowadzonej księgowości, np. PIT, bilans + rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, F-01, itp.)
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony.