Mercedes-Benz

Nie musisz kupować na zawsze!

Credit&Drive.

Program finansowania Credit&Drive pozwoli Twojej firmie korzystać z nowego Mercedesa płacąc tylko ułamek jego ceny miesięcznie. Nowy rodzaj kredytowania to komfort i bezpieczeństwo – stałe, niskie raty miesięczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej raty balonowej, której wysokość odpowiada przewidywanej wartości pojazdu po zakończeniu okresu umowy i jest zależna od liczby kilometrów, jaką planujesz przejechać finansowanym autem w okresie umowy. Choć od początku Twoja firma będzie właścicielem użytkowanego pojazdu, nie musisz kupować go na zawsze. Na koniec umowy poprosimy Cię o decyzję czy chcesz spłacić ratę balonową i wykupić samochód na stałe, czy też oddać go z powrotem bez spłaty raty balonowej. W raty miesięczne możesz dodatkowo wliczyć ubezpieczenie pojazdu.

Okres umowy Credit&Drive może wynosić od 12 do 60 miesięcy. Umowę mogą zawrzeć firmy z siedzibą na terenie Polski posiadające zdolność kredytową.

 • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu – w salonie dealerskim.
 • Od początku Twoja firma jest właścicielem pojazdu i rejestruje go na siebie.
 • Credit&Drive pomoże obniżyć koszty administracyjne i łatwiej zaplanować wydatki związane z samochodem w firmie.
 • Dzięki zastosowaniu wysokiej raty balonowej, Twoje opłaty miesięczne będą wyjątkowo niskie.
 • Umowa może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Dostępne są: Ubezpieczenie Komunikacyjne oraz ubezpieczenie GAP.
 • Twoja firma, jako właściciel pojazdu, będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a w kosztach uzyskania przychodu może uwzględnić część odsetkową każdej raty. Ponadto istnieje możliwość odliczania VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Tylko od Ciebie zależy, czy zatrzymasz użytkowany samochód na stałe po zakończeniu umowy. Możesz także zwrócić go do dealera i wymienić na nowy lub wydłużyć umowę na kolejny okres.
 • Zapisany w umowie limit przebiegu ma znaczenie tylko w przypadku, gdy zdecydujesz się na zwrot pojazdu do dealera. Jeśli chcesz zatrzymać go na stałe, możesz jeździć nim ile chcesz.
 • Kopie wpisu REGON i aktu nadania NIP,
 • Dokumenty finansowe narastająco od początku bieżącego roku,
 • Dokumenty finansowe za ostatni pełny rok obrotowy (w zależności od prowadzonej księgowości, np. PIT, bilans + rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, F-01, itp.)
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę.

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony.