Mercedes-Benz

Fałszywy król. Można się pośmiać.   

Sfałszowana część zamienna. Nie ma powodu do śmiechu.

Podrabiane część zamienne to zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego też Daimler AG podejmuje konsekwentne działania przeciwko fałszerzom produktów. Inaczej niż w przypadku podrabianych zegarków czy luksusowych torebek, falsyfikaty części zamiennych zagrażają nie tylko dobremu imieniu właściciela, ale także bezpieczeństwu klientów.

Łudząco prawdziwy.

Na pierwszy rzut oka oryginalne i sfałszowane części zamienne wyglądają niemal identycznie. Czasami podrobioną część trudno wizualnie odróżnić od Oryginalnej Części Mercedes-Benz, co może być skrajnie niebezpieczne. Bowiem to, co je różni, ma częściowo poważne skutki dla bezpieczeństwa. Widać to wyraźnie w szczegółowych testach produktów, które Daimler regularnie przeprowadza z różnymi podrabianymi częściami. Wyniki są przerażające. Dlatego też zaangażowany zespół Mercedes-Benz na całym świecie tropi podrabiane produkty i wykrywa imitacje.

Kryminalne intrygi.

Za fałszerstwami kryje się obecnie gigantyczny przemysł przestępczy, powodujący duże szkody dla gospodarki: fałszerze nie płacą podatków, nie przestrzegają warunków pracy i zagrażają miejscom pracy oferowanym przez producentów oryginalnych części.

Można się jednak chronić.

W wielu przypadkach nie można wizualnie odróżnić części sfałszowanej od oryginalnej, a cena nie zawsze jest jednoznacznym kryterium. Można jednak zwracać uwagę na to, od kogo kupuje się części zamienne.

  • W odniesieniu do Oryginalnych Części Mercedes-Benz proszę zaufać swojemu dealerowi lub autoryzowanemu serwisowi Mercedes-Benz.
  • Proszę być ostrożnym w przypadku wątpliwych produktów lub niepewnych ofert. Falsyfikaty często oferowane są w Internecie. Oczywiste i agresywnie reklamowane okazje mogą być niejednokrotnie sygnałem sfałszowanego produktu.
  • Przypadki fałszerstw proszę zgłaszać zespołowi Daimler AG ds. ochrony marki. W ten sposób pomogą nam Państwo konsekwentnie zwalczać fałszerstwo produktów i gwarantować bezpieczeństwo Państwu i innym klientom.

Jeżeli spotkają się Państwo z falsyfikatem, proszę napisać do nas na adres dialog@daimler.com z dopiskiem „Markenschutz" (Ochrona marki).
Dziękujemy za współpracę.